Sirine bor och är verksam i Stockholm.
Efter examen från arkitektlinjen vid KTH i Stockholm studerade hon två år på Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Genom åren har hon ställt ut både enskilt och i grupp. Hennes verk är både tvådimensionella och tredimensionella. Materialen är skiftande.
På senare tid har hon har gått på Skrivarakademin i Stockholm. Parallellt med det konstnärliga arbetet och utvecklandet av sitt skrivande jobbar hon med smyckesdesign och illustration.

Så här beskriver Sirine själv sitt konstnärliga arbete:

”I mitt arbete drivs jag av en önskan att definiera en rumslig position, att förstå ett känsloläge. Det är ofta det lilla som fångar mitt intresse, detaljen som är lätt att gå förbi. I naturen kan det vara en ensam tistel, en naken gren, en viskning i träden. Jag vill synliggöra dessa små delar som tillsammans bildar en större enhet. Samlande och sparande av olika material är en del av processen. Trådar, spetsar, teckningar, gamla målningar och fotografier samsas i sökandet efter den rätta känslan.

portrÑtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har sedan barndomen rest från en plats till en annan, tillhört två länder. Som en förening av ett sommarland och ett vinterland med olika språk öppnade sig min värld. Kroppens rörelse i tid och rum tillåter tankarna att vandra fritt. Seendet skärps när jag söker en tillhörighet. Är alltid delaktig men ändå lite betraktande utanför. I vår tids informationssamhälle bär jag på en längtan efter tystnaden. Jag söker mig till det egna rummet som tillåter stillheten. Tankarna, intrycken och upplevelserna bearbetas i ateljén. Tiden måste få verka, verken växer långsamt fram.”